YILMAZ ODABAŞI WEB SİTESİ Untitled 1
 
Yılmaz Odabaşı Ekim 2019 Belçika, Almanya, Hollanda imza ve söyleşiler: 11 Ekim Belçika Brüksel, 12 Ekim Almanya Frankfurt, 13 Diusburg ve Dortmund, 18 Mannheim, 20 Holanda, 22 Bremen, 25 Hannover ve 27 Ekim Hollanda Deventer. Adres, saat vb. ayrıntılar Yılmaz Odabaşı sosyal medya hesaplarında...
    HER ÖMÜR KENDİ GENÇLİĞİNDEN VURULUR
Eklenme tarihi 02.01.2010     Okunma sayısı: 24213    

                                                         

                                                            HER ÖMÜR  

                                                            KENDİ GENÇLİĞİNDEN VURULUR 

                                      - İsa’dan sonra XX. yy.-

Yaşarken de söyledim kimse bilmeyebilir bunu,

Fatiha suresi kadar eski,

günlerin çarmıhında İsa kadar yaslıyım

ve tanrılar kadar çok yaşadım...

 

Daha kırlangıçları yalancı bir dünyada yaşıyorum;

dağları yıkılan, dalları kırılan bir dünyada.

Kayıp suretler için fotoğraflara koşuyorum

kimse bilmeyebilir...

 

Günlerin çarmıhında

Küle savruldum, ayrılıkları saydım,

bir hançer sapladım nevrozlu bir sevgiye;

kan bile damlamadı, yürüyüp gittim.

Yüzüme yalancı bir sevinç iliştirdim.

 

Fal bakan çingeneler esmerdi, yalancıydı,

dönmeyecektin!

Belki kuruyacaktım,

belki çarpa çarpa akacaktım o denizlere;

İntiharlara aktığım gibi o denizlere,

bilmeyecektin!

 

Çıkıp sina dağına o denizlerle

İbranice konuşacak, İblis’i kovacaktım;

 

İblis’i

kovmak

belki,

yarısını dünyanın

kovmak demekti...

                                        

Bir gülün bir odayı,

bir leşin bir semti kokuttuğu kentlerde,

bir ömür,

çarpar,

akar

da nasıl eskitir yatağını

kimse bilmeyebilir...

 

Tanıktım,

yargıç

ve sanık;

Yürüyüp gittim…

Yüzüme yalan bir mutluluk iliştirdim:

Günlerin çarmıhında İsa gibiydim!

                                                      

Günlerin çarmıhında

seni en güçlü yanlarımla sevdim;

birer birer aralarken bu kentte kederleri,

Diyarbekir, böyle zavallı bir çöl gecesi...

 

Günlerin çarmıhında

seni ağrıyan yanlarımla sevdim,

tutuklu kollarımla;

yokluğunda burada yıllar verdim.

Yokluğuna

burada!

                            

Herkes bilecek bunu; tabancaya gerek yoktur…

Tabancaya gerek yoktur!

 

Sen haklı bir cinayetsin günlerin duvağında:

H e r  ö m ü r  

k e n d i  g e n ç l i ğ i n d e n  v u r u l u r...

                                Yılmaz ODABAŞI/ 1991, Diyarbakır

 
Geri
 
xx
     Yılmaz Odabaşı resmi web sitesi ® 2007