YILMAZ ODABAŞI WEB SİTESİ Untitled 1
 
.
    YILMAZ ODABAŞI VE CNNTURK'E RTÜK CEZASI
Eklenme tarihi 2.1.2010     Okunma sayısı: 10924    

 

    YILMAZ ODABAŞI İÇİN CNN'E RTÜK CEZASI

  "Diğer taraftan ihlal oluşturan ifadeler yakın olarak incelendiğinde Üst Kurulumuzla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarının da konuşmacı Yılmaz Odabaşı hakkında acilen işlem başlatmasının gerektiği değerlendirilmiştir..."

       

        CNNN TURK'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N 1K Programı'na katılan Yılmaz Odabaşı'nın  konuşmasına ilişkin RTÜK üst kurulu ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın "soruşturma" talebi, bir şerhe rağmen RTÜK' ten CNN TURK'e uyarı cezasıyla sonuçlandı. Aşağıda hem kararı hem de karara karşı oy kullanan Rtük üyesi Av.Mehmet Dadak'ın yazdığı karar karşıtı savunmayı yayınlıyoruz...

            RTÜK 23.07.2009 tarih ve 2009/41 sayılı Üst Kurul Toplantısı 11 No lu Kararı

          Toplantı Tarihi : 23.07.2009   Toplantı No : 2009/41  Karar No  : 11

         CNN TÜRK logosuyla yayın yapan LAPİS TV RADYO YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluşun 15 Mayıs 2009 tarihinde yayınladığı "Beş N Bir K" isimli programında,  3984 sayılı Kanunun 4756 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen “Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, …. uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. …” ilkesinin ihlal ihlal edilmesi nedeniyle yayıncı kuruluşa uyarı müeyyidesi uygulanmasına Av. Mehmet Dadak’ın karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir…

          23.07.2009 tarih ve 2009/41 sayılı Üst Kurul Toplantısı 11 No lu Karar   Şerh/Şerhleri

          Konu: Üst Kurulun 23.07.2009 gün ve 41 sayılı toplantıda aldığı 11 no.lu karara karşı oy yazısı.

         CNN TÜRK logosuyla yayın yapan LAPİS TV RADYO YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluşun 15 Mayıs 2009 tarihinde yaptığı yayınla ilgili, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 27 Mayıs 2009 tarih ve 1443 sayılı yazısı üzerine izleme raporunun incelenmesi sonucunda;

         Adı geçen kuruluşun hafta içi her akşam saat 22.00'de, sunuculuğunu Cüneyt Özdemir'in yaptığı, gündemdeki sanat, spor, siyaset ve popüler kültür gibi her türlü olay ve gelişmelerin değişik konuklarla değerlendirildiği "Beş N Bir K" isimli güncel programın 15 Mayıs 2009 tarihli yayınına, Şair ve Edebiyatçı Yılmaz Odabaşı konuk edilerek, Güneydoğu ve Kürt meselesi hakkında konuşularak, değerlendirmeler yapılmıştır.Güneydoğu'daki aşiretlerle ilgili konuşulurken, Yılmaz Odabaşı, aşiretin bir itaat kültürü olduğunu ve bunun dağda da, bağda da, kentte de değişmediğini söyleyerek PKK'da da aynı itaat kültürünün olduğunu belirterek, "Ben oradaki çocukların günlüklerini okuyorum. Notlarını okuyorum. Gidip dönen çocuklar var tanıştığım. Yani işte akşam içtimasında çocuklar, komutan soruyor "Bir sorun var mı çocuklar?" Bir bayan gerilla öne çıkıyor, "Cumali arkadaş bana arkadaşlık teklif etti ve bana aşık olduğunu söyledi." Cumali arkadaş orada tutuklanır. Gözaltına alınır ve yargılanır. Şimdi bakıyorum bazen, bir klip dönüyor, o klipte gerilla kızlar, gerilla erkekler giysileriyle kol kola halay çekiyorlar, ateşlerin başında. O arada Cudi dağında parıltılı bir namlu, çok ışıltılı ve romantik görünüyor. Lütfen bu değil, orada büyük, büyük bir şey var. Vahim bir mücadele var. Kıran kırana eline silah alan, silah tutan çocuklar var. Orası piknik alanı değil." şeklindeki açıklamalarda bulunmuş ve ardından, Cüneyt Özdemir'in, "Şimdi siz böyle 'Gerilla' dedikçe tepkiler geliyor. Deniyor ki; 'Niye gerilla diyor? Niye PKK'lı değil de gerilla deniyor?... Bazıları PKK'lı diyor, bazıları da gerilla diyor. Bu sözcüklerin önemi ne, ya da önemli mi sizce?" şeklindeki sorusuna, gerillanın statik bir şey olduğunu belirten Odabaşı, dünyanın her yerinde bunun olduğunu ve irkilmememiz gerektiğini söylemiştir. Gerilla; uluslararası hukuka göre, meşru bir amacı savunan, kabul edilmiş ve halk adına savaşan ve kendilerine ait toprak parçasını savunan, gayri nizami birliklere denilmektedir” şeklindeki ifadelere yer verilmek suretiyle, 3984 sayılı Kanunun 4756 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen “Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, …. uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. …” ilkesinin ihlal edildiği yönündeki çoğunluk kararına karşıyım.

         1-  Siyasi sosyal içerikli ülke dünya gündemine yönelik söyleşi ve tartışma programı olup, genel yayın çizgisi itibariyle konusunda uzman konukların davet edilerek görüşlerinin alındığı bir yapımdır.

        2-  Program yayını esnasında PKK terör örgütü mensubu kız erkek teröristlerin dağdaki yaşantılarından izlenimlerin alındığı, bu izlenimlerin anlatımı esnasında PKK yerine ‘‘Gerilla’’ ibaresinin kullanıldığı ve sunucunun bu ibarenin kullanılmasından dolayı gelecek tepkilere dikkat çekerek ‘‘Gerilla’’ söyleminin açılımını istemesi ve konukların gerilla demesinin nedenini sorgulaması ihlal niteliği oluşturduğu değerlendirilmiştir.

         a)Ancak; incelemeye konu yayın sadece söz konusu ifadelerin yer aldığı bölümün, uzman raporu ve İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının sunum yazısında yer aldığı, programın diğer bölümlerine yönelik deşifre metninin rapor ekinde gönderilmediği anlaşılmıştır.

 Bu nedenle, ihlal oluşturduğu ileri sürülen ifadelerin, yayının devam içerisinde hangi anlatım ve nitelemeye vardığı, konuğun gerçekten anlatmak istediği görüşlerinin farklı olabileceği, dolayısıyla, doğru değerlendirme ve kanıya ancak tüm programa ait deşifre metnin incelenmesi sonucunda varılabileceği hususunun burada belirtilmesi gerektiği düşünülmüştür.

        b) Diğer taraftan ihlal oluşturan ifadeler yakın olarak incelendiğinde is Üst Kurulumuzla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarının da konuşmacı Yılmaz Odabaşı  hakkında acilen işlem başlatmasının gerektiği değerlendirilmiştir.

        Ancak, yayında PKK terör örgütü mensuplarının dağdaki yaşamlarına ilişkin anlatımın, bir nevi övgü yüceltme, coşku içerdiği sonucu ortaya cıksa da, söz konusu anlatımın aslında örgüt mensuplarının kendi davalarına ne denli sahip  ve inançla sarıldıklarını, zor koşulların onları yıldırmadığının gözlenebilir olduğunu ve bu yönüyle örgütün ciddiye alınması ve ülke savunmasının o doğrultuda gerçekleştirilmesinin gerektiği yönünde  bir anlatımın bulunduğu, ‘‘Gerilla’’ tabirinin ise örgütün artık kendi bağımsız topraklarını savunur bir kanı ve yapılmaya büründüğü izlemini sergilemeden kaynaklandığını belirtmeye ilişkin olduğu değerlendirmesine varılmıştır.

       Nitekim, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut savunma ve saldırılarına karşı en ufak bir çekilme gösterisinde bulunmadığı, saldırıya, savunmaya katletmeyle karşılık verdiği gayet açık bir biçimde sergilenirken, ele başlarının inat ve ısrarı kanlı terör örgütünün, kendine göre haklı davasının ve kendilerince tespit ve tayin ettikleri Kürdistan topraklarını savunmaya yönelik ketum tavırlar sergilediği gözlemlenmektedir.

         Bu nedenlerle, PKK’nın mevcut görüntüsünün ülke bütünlüğüne yönelik ciddi bir düşmanlık olduğunun anlatımı niteliği arz eden ifadelerin 3984 sayılı kanunun 4. maddesinin giriş bendini ihlal etmediği kanaatiyle

        3- Öncelikle; incelemeye konu5N 1K adlı programın tamamının deşifre metninin somut verilere ulaşmak açısından gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan mevcut veriler ışığında program yayını sırasında, program konuğu Şair ve Edebiyatçı Yılmaz ODABAŞI tarafından Güneydoğu ve Kürt meselesi hakkında yapılan söyleşi esnasında, PKK terör örgütü hakkında ‘‘Gerilla’’ tabirini kullanarak, bir nevi övücü yüceltici anlatıma yer verildiği izlenimi edinilse de, kanlı örgütün kendilerince haklı davasını iyice kabullendiği ve inandığı, Gerilla gibi kendi özgür topraklarını savundukları düşüncesine hakim oldukları yönündeki tavır ve davranışlarının çok ciddiye alınması gerektiği, orada gerçek bir savaş verildiğinin gözlendiği anlatılmak istenmiş ve dikkatlerin bu noktaya ciddi bir biçimde çevrilmesi gayesinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

        İncelenen bölüm itibariyle program yayınında terör örgütünü yücelten, öven bir amacın bulunmadığı dolayısıyla ihlalin bulunmadığı düşünce ve kanaati ile çoğunluk kararına karşıyım.

 

                                                                              Av. Mehmet DADAK  RTÜK Üyesi


 
Geri
 
     Yılmaz Odabaşı resmi web sitesi ® 2007